Профил на купувача Официален сайт

Процедури

ID Номер: 9082473 Статус: затворена
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дружба“ , гр.Шумен, по три обособени позиции
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба“, гр. Шумен по три обособени позиции“: Обособено позиция №1 -Хляб и хлебни изделия, мляко, млечни продукти и краве масло, месо и месни продукти, риба и яйца; Обособена позиция №2 – Плодове и зеленчуци/пресни, изсушени, замразени и др./, и други хранителни продукти, в т.ч. доставката на плодове-пресни, изсушени, замразени, консервирани, под формата на сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, зеленчуци – сурови,изсушени, замразени, сготвени, консервирани, фермент. сокове, картофи и кореноплодни, варива, захар и захарни изделия, сол, подправки и др.; Обособена позиция №3 – Вода“.
Вид процедура за възлагане: събиране на оферти с обява
Обект на процедурата: доставки
Населено място за изпълнение: Шумен
Прогнозна стойност: 31864.00
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-07 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 11:03:07
Последна редакция: 2018-11-15 14:28:50 Връзка към преписка в АОП
Лице за контакт
Лице за контакт: Анна Георгива
Телефон: +359893660405
Документи

Обява

Вид документ: Обявление за обществена поръчка
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:51:37 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Техническа спецификация

Вид документ: Технически спецификации
Дата и час на публикуване: Oct 29 10:15:56 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Специфични изисквания по ОП №1

Вид документ: Технически спецификации
Дата и час на публикуване: Oct 29 10:17:47 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Специфични изисквания по ОП №2

Вид документ: Технически спецификации
Дата и час на публикуване: Oct 29 10:18:02 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Специфични изисквания по ОП №3

Вид документ: Технически спецификации
Дата и час на публикуване: Oct 29 10:18:14 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Договор

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 10:19:55 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Указания за участие

Вид документ: Документация за участие в процедурата
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:19:00 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Образци

Вид документ: Образци на документи и указание за подготовката им
Дата и час на публикуване: Oct 29 10:37:01 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Техническо предложение по ОП №1

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:13:55 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Техническо предложение по ОП №2

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:15:57 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Техническо предложение по ОП №3

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:16:19 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Цени ОП №1

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:16:43 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Цени ОП №2

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:16:48 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Цени ОП №3

Вид документ: Други документи в документацията
Дата и час на публикуване: Oct 29 11:16:54 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Обява за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Вид документ: Друго
Дата и час на публикуване: Nov 7 19:17:26 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли Връзка към АОП

Съобщение

Вид документ: Съобщение
Дата и час на публикуване: Nov 15 12:31:48 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Протокол

Вид документ: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
Дата и час на публикуване: Serial number: 0x2C862C0F67FD2CCC

Удостоверение за време Изтегли

Съобщение

Вид документ: Съобщение
Дата и час на публикуване: Dec 13 16:32:25 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли

Договор

Вид документ: Друго
Дата и час на публикуване: Dec 13 16:33:16 2018 GMT

Удостоверение за време Изтегли