Профил на купувача Официален сайт

Процедури

ID Номер: 0000000000001 Статус: затворена
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дружба“ , гр.Шумен, по три обособени позиции

Вид процедура на възлагане: Поръчка за възлагане на процедура с ниска стойност
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-07 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-29 11:01:26 Разгледай